Kalligrafie en Heraldiek

Eerste periode A
aug ’22 – dec ’22
10 zondagen
13.30 – 14.30
Cursusprijs60 euro
kinderen en volwassenen
Voor gevorderde kalligrafisten is er de mogelijkheid om kalligrafie & heraldiek te doen.

Via deze cursus wil ik graag een tip van de sluier oplichten met informatie om aan te geven hoe je een familiewapen kan tekenen en/of schilderen in combinatie met kalligrafie. De toenemende belangstelling voor het maken van een familiewapen vloeit voort uit het willen uiten van saamhorigheid, die van voorouders is geërfd.

De huidige generatie kan op deze manier de ereplicht tegenover onze voorouders in stand houden. De bloeitijd van de heraldiek, de wapenkunde, was in de middeleeuwen. De herauten (de boodschappers of bodes) hadden toen het hele ‘wapenwezen’ in hun handen. In de loop der tijden hebben ze zelfs een eigen heraldische taal gevormd, die nu nog steeds wordt toegepast. Er ontstond op die manier een enorm assortiment wapenmotieven met veel kleur, fleur en symboliek.

In de cursus wordt hier voldoende aandacht aan besteed. De traditie van toen leeft nog steeds voort en we kunnen er nu nog met plezier naar kijken. De combinatie kalligrafie en heraldiek zorgt ervoor dat er niet alleen ‘mooi’ wordt geschreven, maar dat dit op een bijzondere manier wordt gecombineerd met het familiewapen dat gemaakt wordt naar aanleiding van gebeurtenissen in de familie van herkomst, welke symbolisch worden weergegeven.

Cursus data

Eerste periode A
28 augustus
11 september
25 september
9 oktober
23 oktober
6 november
20 november
4 december
11 december
18 december