De Wereld van de Oorspronkelijke Gedragsbarometer

Kalligraferende waterjuffer

volwassenen

De oorspronkelijke gedragsbarometer lijkt wel een verbazingwekkende kaart van gedragspatronen.
De oorspronkelijke gedragsbarometer is zo precies, dat het er op lijkt dat hij zijn eigen weg gaat.
De hoofd- en subwoorden van de oorspronkelijke gedragsbarometer vertellen een volledig verhaal. De woorden geven een bijna magische betekenis aan datgene wat voor jou belangrijk is, op dat bepaalde moment.

De oorspronkelijke gedragsbarometer kent drie niveaus van bewustzijn:

  • Het Bewuste niveau
  • Het Onbewuste niveau
  • Het Lichaamsniveau

Alle drie de niveaus werken direct en gelijk samen.
Bewust betekent je bent je er zeer bewust van wat er NU gebeurt.
Onbewust gaat over de ervaringen uit het verleden die direct gekoppeld kunnen worden aan het reageren en doen in de tegenwoordige tijd.
Lichaam heeft betrekking op de totale levenservaring vanaf conceptie. Het lichaamsniveau komt het dichtst bij het essentiële zelf van iemand.

Hoe we in het heden reageren (het bewuste), staat direct in verband met de keuzes die we in het verleden (het onbewuste) hebben gemaakt in vergelijkbare situaties, gebaseerd op onze totale levenservaring vanaf het moment van conceptie af. Omdat deze drie niveaus gelijktijdig werken, geeft de oorspronkelijke gedragsbarometer een driedimensionaal beeld/verhaal betreffende ieder willekeurig onderwerp.