Familie-opstellingen

Kalligraferende waterjuffer

volwassenen
Bert Hellinger

Grondlegger van de familieopstellingen is Bert Hellinger.
Toen B.Hellinger kennis maakte met de familietherapie kwam hij voor het eerst in aanraking met familieopstellingen. Een werkwijze waaraan hij nieuwe betekenissen en mogelijkheden heeft toegevoegd.
Hellinger heeft diverse stromingen geïntegreerd tot een uitzonderlijk effectieve interventiemethode. Hij heeft het vermogen om buiten de geijkte paden te lopen. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën en ervaringen, leert wat hij ervan kan leren en vervolgt dan zijn eigen weg.
Zijn ervaringen als kind leerden hem hoe belangrijk het is om je hart te volgen. Niet omdat je hart altijd de waarheid kent, maar omdat het de enige bescherming is die we hebben tegen de invloed van misleidende autoriteiten.
Zijn volhardendheid in het zien van wat er werkelijk is, in plaats van het blind accepteren van wat ons wordt verteld, is een belangrijke basis voor zijn werk.

Ieder mens vindt zijn herkomst in een familie en is verbonden met ieder familielid door de primaire liefde. Er is een onbewust functionerende iets, ook wel familiegeweten genoemd, dat waakt over de condities van het systeem waaraan wij zijn blootgesteld. Wij zijn er aan onderworpen: de bindingen, het evenwicht tussen geven en nemen en de goede ordening. Ook voor het huidige gezin gelden deze condities. Iedereen binnen het familiesysteem heeft recht op zijn plaats, zijn positie, ook de reeds overledenen. Zodra er een familielid buitengesloten wordt, niet meer meetelt of zelfs vergeten wordt, bijvoorbeeld een te vroeg overleden kindje, reageert het familiegeweten door een ander familielid, meestal uit een latere generatie, subtiel zo te sturen dat het de uitgesloten persoon en diens lot nabootst, om zichtbaar te maken dat hij/zij er toch echt bij hoort.