Geweldig (geweldloos) Communiceren

Kalligraferende waterjuffer

volwassenen
Geweldig (geweldloos) Communiceren, ook wel GC genoemd komt voort uit de geest van Marshall Rosenberg, een Amerikaans klinisch psycholoog. Aanleiding voor hem waren twee vragen die hem bezig hielden:

  1. Waarvoor gebruiken mensen veroordelingen, verwijten en eisen in hun omgang met elkaar?
  2. Hoe komt het dat sommige mensen met veel geweld te maken krijgen en toch hun hart open houden en betrokken blijven bij wat er leeft in henzelf en in anderen?

Marshall ontdekte dat onze levenshouding samenhangt met hoe we ons verbaal uitdrukken. Hij begon zijn ideeën uit te dragen in de jaren zestig van de vorige eeuw en richtte in 1984 het Center for Nonviolent Communication op (CNVC), dat uitgroeide tot een wereldwijde organisatie. In Nederland en Vlaams België wordt het gedachtengoed sinds een jaar of 20 verspreid.

geweldlozeCommunicatie

Geweldloos Communiceren is een manier om in contact te zijn met onszelf en anderen, waarbij we ons afvragen wat er in ons omgaat èn in de ander. We staan open voor wat we feitelijk waarnemen zonder direct onze oordelen en interpretaties ertussen te schuiven. We leren gevoelens en behoeften te ontdekken en die vervolgens onder woorden te brengen. Ook leren we begrip te hebben voor de gevoelens en behoeften van anderen. Dat levert een vorm van verbinding op die gebaseerd is op verwondering.

Als handvat maken we gebruik van het model van Marshall, dat uit vier elementen bestaat:

  • Waarnemen van wat je ziet, hoort of ervaart
  • Benoemen van je gevoelens
  • Uitspreken wat je nodig hebt – je behoeften –
  • En de ander in een verzoek vragen iets te doen dat kan bijdragen aan het vervullen van je behoefte. –