NLP

Kalligraferende waterjuffer

volwassenen

De grondleggers van NLP waren Richard Bandler (psycholoog) en John Grinder (taalkundige). Milton Erickson was onbewust erg bekwaam in het herkaderen van woorden. Van hem leerden Bandler en Grinder dat je de context en de betekenis kunt herkaderen.

Wat is nu NLP?

Allereerst de letters:

  • N staat voor Neuro
  • L staat voor Linguïstisch
  • P staat voor programmeren

Neuro

We nemen de wereld waar via onze vijf zintuigen: we kunnen zien, horen, voelen, ruiken en proeven. In onze hersenen wordt alle zintuigelijke informatie, die via onze zenuwstelsel binnenkomt, verwerkt. Daar wordt al die informatie gezeefd, geordend en gecodeerd. De dan overgebleven informatie speelt zich dan voortdurend, als een soort film, in ons hoofd af.

Linguïstisch

Aan die film in ons hoofd geven wij betekenis en hechten we waarde.
Via taal uiten we de betekenis, die we hebben gegeven aan de binnengekomen informatie. Dit doen we verbaal en non-verbaal.
Via onze taal, intonatie en lichaamstaal maken we duidelijk welke betekenis we aan onze waarneming geven.

Programmeren

Op het moment dat we betekenis hebben gegeven aan de binnengekomen zintuigelijke informatie, wordt er in ons brein meteen een programma geopend dat er voor zorgt dat we in een bepaalde gemoedstoestand komen. Als we deze in deze gemoedstoestand zijn, worden er weer andere programma’s geactiveerd die de spieren in ons lichaam aansturen. Op deze manier ontstaat er lichaamstaal. Ons gedrag bestaat uit onbewuste, automatische programma’s en uit aangeleerde patronen. Ons gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die we aan onze waarnemingen hebben gegeven. We gedragen ons overeenkomstig aan de gedachten en gevoelens die uit onze waarnemingen, van alles om ons heen, zijn ontstaan.

NLP is enerzijds een methode waarmee het mogelijk is om inzicht te krijgen in hoe iemand de werkelijkheid om zich heen waarneemt, hoe iemand betekenis geeft aan wat hij meent waar te zien en waar dit vandaan zou komen. Anderzijds biedt NLP mogelijkheden om op een andere manier te leren waarnemen, de betekenis van wat je waarneemt te beïnvloeden en om (vastgeroeste) patronen te veranderen.