Structuren en hun Functie

Kalligraferende waterjuffer

volwassenen

Structuren en hun functie is genetische gedragsleer.
We zijn allemaal uniek in onze genetische structuren en in onze levenservaringen.
Mensen leven volgens hun structuren.

  • Of je accepteert je eigen structuur en de functie die het vertegenwoordigt, of je doet het niet. Als je het niet doet, breng je jezelf in moeilijkheden.
  • Of je accepteert de ander zijn structuur en de functies die ze vertegenwoordigen, of je doet het niet. Als je het niet doet, heb je moeilijkheden met hen.

Structuren en hun functie © Waterjufferweb.nl

Het is onhandig om te geloven, dat wie dan ook in de wereld, dezelfde levenservaring heeft gehad als jij. Een ander zijn levenservaring is gebaseerd op andere condities dan die van jou. Jij hebt je eigen gedragspatronen en zij hebben die van hen. Jij reageert op het leven op een bepaalde manier en die van hun kan anders zijn. Het is uiteindelijk DNA-bepaald. Jij bent wie jij bent en zij zijn wie zij zijn.

Doel van de kennis van de gezichtsstructuren en hun functie is tweeledig:
1. Het leren kennen en accepteren van wie je werkelijk bent, dus niet wat je wilt geloven dat je bent.
2. Het aangeboren gedrag van anderen te leren kennen en accepteren zonder dat je dat gedrag persoonlijk opvat.

Met acceptatie komt vrijheid en acceptatie ontstaat alleen door keuze.
Jezelf kennen is de eerste stap naar de verantwoordelijkheid voor het in eigen handen nemen van jouw reactie op het leven. Dit geeft het vertrouwen neer te zetten wat jij wilt manifesteren in deze wereld.