Tekenen volgens methode Betty Edwards

Kalligraferende waterjuffer

kinderen en volwassenen

Tekentalent

Het is beslist niet alleen voor de getalenteerde kunstenaars weggelegd om te kunnen tekenen. Tekenen is iets wat je kunt leren. Al zal de een het sneller oppikken dan de ander. Rembrandt van Rijn was onbetwist een tekentalent. Vincent van Gogh was van zichzelf echter beslist geen goede tekenaar. Hij heeft het zich met veel oefening en geduld moeten leren. Vooral in zijn eerste tekeningen is dat duidelijk te zien. Zijn kwaliteiten bleken meer in het schilderen te liggen. Aan de basis ligt echter toch het tekenen.

Ambacht

Maar waar leer je nog het ambacht tekenen als academies en scholen er niet meer zo mee bezig zijn? De Amerikaanse Betty Edwards heeft een methode ontwikkeld, die garandeert dat iedereen kan leren tekenen en waarmee je zelf thuis aan de slag kunt. Het is echter ook mogelijk om bij De Waterjuffer een cursus te volgen, waarin je haar methode in korte tijd je eigen kan maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met De Waterjuffer.

Voor de ware liefhebber geldt: teken dagelijks, als het kan. Al is het maar eventjes! Elk onderwerp/voorwerp is goed, het één is niet minder dan het ander. Het is zoals sporten: wie niet traint verliest de fijne kantjes. Oefen, scherp je oog, zonder er al te veel over na te denken hoe het resultaat zal zijn. Je doel is immers je werkelijkheid steeds bewuster waar te nemen, waardoor tekenen steeds makkelijker wordt!

Rechter hersenhelft

De methode van Betty Edwards is gebaseerd op haar ontdekking en overtuiging dat onze creatieve talenten zich in onze rechter hersenhelft bevinden, terwijl we meestal alleen de linker hersenhelft gebruiken. Vandaar dat we niet eens weten, dat we ook nog creatieve talenten bezitten! Wie het niet gelooft wil ik graag uitdagen de proef op de som te doen met de workshop: Help. Ik kan niet tekenen… of toch wel! De korte tijd die we hebben, volstaat al om je een overtuigend bewijs te leveren. Wie weet raak je zo geïnspireerd, dat je van geen ophouden meer weet.